Privacy-beleid

Uw privacy

Onderdelenbalie.nl acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Onderdelenbalie.nl persoonsgegevens verwerkt van relaties w.o. prospects, klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Onderdelenbalie.nl zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

·         duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

·         onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

·         uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

·         passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

·         uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is M. Haakman bereikbaar via
          info@onderdelenbalie.nl of Roggeweg 28J, 6534AJ Nijmegen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Onderdelenbalie.nl uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Onderdelenbalie.nl hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer emailadres, betalingsgegevens, specificaties van de voertuigen waarvoor u onderdelen aanvraagt.

·         Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

·         Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

·         Voor interne analyses voor procesverbetering, herhalingsaanvragen voor reserve-onderdelen voor het betreffende voertuig, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

·         Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Onderdelenbalie.nl rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.

·         Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens en voertuigspecificaties bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

·         Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Onderdelenbalie.nl indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Onderdelenbalie.nl, info@onderdelenbalie.nl onder vermelding van AVG.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Bewaringstermijn
Gelet op het veelvuldig voorkomen van herhalingsaanvragen naar reserve-onderdelen voor hetzelfde voertuig, opbouw van statistieken ten behoeve van het innoveren van onze bedrijfsvoering en fiscale eisen slaan wij gegevens doorgaans voor een periode van maximaal tien jaar op.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Onderdelenbalie.nl  gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Cookies

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen "cookies"). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Met behulp van cookies zorgt Onderdelenbalie.nl er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je en kunnen cookies gebruiken om je, op basis van getoonde interesse op Onderdelenbalie.nl, relevante aanbiedingen buiten Onderdelenbalie.nl te doen.

Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies (zie hieronder voor een uitleg) altijd worden geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én onze commerciële belangen zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via Onderdelenbalie.nl en voor welke doeleinden.

Er worden sessie- en permanente cookies geplaatst. Met sessiecookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je tijdens je bezoek hebt bekeken. Met permanente cookies kunnen wij jouw computer herkennen als je Onderdelenbalie.nl opnieuw bezoekt.

1. Functioneel - Cookies die ervoor zorgen dat Onderdelenbalie.nl naar behoren functioneert

Onderdelenbalie.nl gebruikt cookies voor:

·         1.1 het onthouden van producten die je aan je winkelmandje toevoegt tijdens het online winkelen

·         1.2 het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen, aanvragen of bestellen, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen

·         1.3 het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling

·         1.4 het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

·         1.5 het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm

·         1.6 het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven

·         1.7 het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren

·         1.8 het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft

·         1.9 het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren

·         1.10 het mogelijk maken om te reageren op onze website

·         1.11 het kunnen bijhouden voor welk bedrag je een bestelling plaatst nadat je via een derde partij naar onze website bent doorverwezen om op basis van de bestelwaarde de vergoeding voor de doorverwijzing naar onze website voor de derde partij te kunnen bepalen

·         1.12 het kunnen bepalen welke versie van de website je te zien krijgt

2. Statistieken/Analyse - Cookies waarmee wij het gebruik van Onderdelenbalie.nl kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

·         2.1 het bijhouden van het aantal bezoekers op Onderdelenbalie.nl en onze webpagina’s

·         2.2 het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

·         2.3 het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van Onderdelenbalie.nl bezoekt

·         2.4 het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

·         2.5 het optimaliseren van de website

3. Advertenties - Cookies om advertenties te kunnen tonen

Onderdelenbalie.nl richt zich op de verkoop van producten. Om de verkoop te stimuleren plaatsen wij bij diverse andere websites advertenties. Wij proberen de advertenties zo goed mogelijk bij jouw interesses te laten aansluiten. Advertentieruimte wordt ingekocht bij mediabureaus en advertentienetwerken. Zij fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en adverteerders.

De cookies maken het mogelijk dat:

·         3.1 er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt

·         3.2 er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht

·         3.3 er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht

4. Interesses - Cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina

Ons doel is om bezoekers van Onderdelenbalie.nl te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die buiten de website worden getoond.

Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van je bezoek aan Onderdelenbalie.nl een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de aanbiedingen op Onderdelenbalie.nl aan voor verschillende groepen klanten.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden. De informatie over je huidige bezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit niet dat je geen advertenties van ons meer te zien krijgt. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

·         4.1 de websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses

·         4.2 er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt

·         4.3 er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites

·         4.4 er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen

·         4.5 er op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond

5. Social media - Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De producten die je op Onderdelenbalie.nl bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

·         5.1 ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Onderdelenbalie.nl heeft daar geen invloed op.

6. Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

7. Browserinstellingen – geen cookies

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Onderdelenbalie.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Onderdelenbalie.nl een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Onderdelenbalie.nl uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of in ons Onderdelenbalie.nl magazine.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Onderdelenbalie.nl,  M. Haakman, Roggeweg 28J, 6534AJ Nijmegen of e-mail: info@onderdelenbalie.nl

Wanneer u desondanks ontevreden bent over onze omgang met uw persoonsgegevens dan staat het u vrij om bij de Autoriteit Persoonsgegevens dit aanhangig te maken.

Bedrijfsgegevens Onderdelenbalie.nl:

Roggeweg 28J
6534AJ Nijmegen
Telefoonnummer   024-3560408
KvK no. : 09143279
BTW no. : NL002098302B91